UPPTÄCKA OCH LÄR

Guidningar i Kvarkens skärgård

Världsnaturarvet

Guidningar

Kenneth Åberg har gått en specialiseringsutbildning för världsarvsguider i Kvarkens skärgård (certifierad). Under båtturer eller i andra sammanhang kan han fungera som guide och berätta om det unika med denna skärgård.

Världsnaturarv

Kvarkens skärgård skrevs in på UNESCO:s världsarvslista år 2006. Den snabba landhöjningen på 8 mm per år i den flacka moränskärgården ger upphov till en unik natur.

Landhöjningen

Kvarkens skärgård är ung. De första grynnorna reste sig ur havet för omkring 2000 år sedan och den första bosättningen kom 1000 år senare. Landarealen i världsarvsområdet ökar med 1 km2/år. Landhöjningen gör att farleder kontinuerligt grundas upp och måste flyttas, likaså hamnar och båthus. Spår av den senaste istiden och landhöjningens konsekvenser för livet i skärgården syns i omgivningen.

Varför

Du vill få ut mera av din utfärd.

  • Du vill veta vad som är speciellt sevärt.
  • Du vill veta hur skärgårdslivet är idag.
  • Du vill veta höra historier och anekdoter om området.

Vad du får

Först diskuterar vi vilken tur som skulle passa just dig. Under turen stannar vi vid strategiska ställen och guiden berättar vad vi ser. Du kan alltid ställa frågor. 

  • Du får veta mera om Vasabornas kärlek till skärgården.
  • Du får veta mera om landhöjningens orsaker och följder i skärgården.
  • Du får veta mera om bastu, sommarstugor och isvägar .